logo PROW 2007-2010

 

Regualmin promocji "Wysyłka za zero"

§ 1.
WARUNKI OGÓLNE

1. Promocja "Wysyłka za zero" trwa od 16 października 2015 roku i dotyczy tablic PROW wykonywanych w technologii druku bezpośredniego UV, przy dokonaniu płatności z góry na wskazany nr rachunku bankowego.

§ 2.
CENY

1. Ceny wskazane w formularzu zamówienia tablicy PROW są pełnymi kwotami do zapłaty.

2. W okresie promocji "Wysyłka za zero", cena zostaje obniżona o 5 zł do stawki publikowanej w formularzu zamówienia tablicy PROW przy jednoczesnej wysyłce faktury w wersji elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail

§ 3
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są realizowane po weryfikacji prawidłowości i kompletności przesłanych danych.

2. Czas realizacji zamówienia i przygotowania do wysyłki to maksymalnie 3-4 dni robocze. W przypadku przekroczenia tego terminu z przyczyn niezależnych, klient zostanie o tym fakcie poinformowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.

§ 4
PŁATNOŚCI

1. Jedyną forma płatności w okresie promocji "Wysyłka za zero" jest przedpłata na wskazany rachunek bankowy.

2. Przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty w formie elektronicznej może skrócić czas realizacji zamówienia o jeden dzień roboczy.

3. Niedokonanie wpłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia równoznaczne jest z jego anulowaniem.

4. Faktury wystawiane są i przesyłane w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na życzenie klienta faktura może zostać wystawiona w formie tradycyjnej i przesłana na wskazany adres, jednak w takim przypadku nie będzie miała zastosowania zniżka określona w par. 2 pkt. 2.

§ 5
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towaru. Odbiorca przesyłki zobowiązany jest sporządzić protokół szkody z przedstawicielem przewoźnika przy doręczeniu. Skan dokumentu należy przesłać na adres grafostyl@wp.pl, sprawa zostanie zgłoszona do firmy spedycyjnej, która ma 30 dnia na jej rozpatrzenie.

 

Grafostyl - logo
ul. Bursztynowa 19
06-500 Mława
woj. mazowieckie

Kom. 795 795 889, 694 319 475 - tablice PROW
E-mail: grafostyl@wp.pl

Konto dla wpłat: 45 1140 2004 0000 3002 5643 2536

 

Grafostyl 2009-2015 | Polityka prywatności